Oppilaskunnan hallituksen jäsenet Daria, Miro ja Mikail osallistuivat tänään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuswebinaariin. Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja yhtä tärkeitä. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikilla ihmisillä on samat oikeudet, joiden toteutumisesta olemme kaikki yhdessä vastuussa.

Webinaarissa pohdimme, millainen olisi koulu, jossa kaikilla olisi hyvä olla. Unelmakoulun lähettiläiden mielestä olisi tärkeää, että Laakavuoressa kaikki saisivat olla omanlaisiaan ilman, että ketään kiusattaisiin tai jätettäisiin yksin. Unelmakoulun lähettiläät korostavat, että kaikkien pitäisi olla ystävällisiä muita kohtaan, jotta koulu olisi turvallinen paikka kaikille.

Webinaarissa keskustelimme normeista eli säännöistä, ohjeista ja malleista, jotka joskus ohjaavat toimintaamme vahingollisesti. Esimerkiksi tyttöjen ja poikien jaottelu voi olla haitallista ja tuntua ikävältä. Ikävältä voi tuntua myös, jos ruskeaihoisten tai ei-suomalaisnimisten ihmisten oletetaan puhuvan huonosti suomea tai olevan kotoisin jostain muualta kuin Suomesta, vaikka kyseessä olisi suomalainen lapsi tai aikuinen. Keskustelimme mahdollisuuksista olla suomalainen moninaisesti.

Lopulta pohdimme, millaisilla teoilla saisimme Laakavuoresta unelmakoulun, jossa kaikilla olisi hyvä olla. Lukuvuoden aikana koulussamme toteutetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely, jonka pohjalta ryhdymme konkreettisiin toimiin jokaisen oppilaan yhdenvertaisuuden edistamiseksi.